Ultra Tan Väst AB informerar:

Ultra Tan AB

Falsk forskningsrapport bakom Sats beslut
2009-11-20 11:23


Träningskedjan Sats beslut att ta bort alla solarier från sina anläggningar har fått stor uppmärksamhet i media. Vad många inte känner till är att den forskningsrapport som ligger till grund för beslutet  blivit grundligt sågad av andra forskare.
- Den forskning som kommit de senaste åren pekar på att sol är nyttigt för oss, säger Roland Laurent, styrelseledamot i Solarieföreningen. Läs mer.


I rapporten "Artificial UV Radiation and Skin Cancer" från The International Agency for Research on Cancer (IARC) påstås att solariesolning i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. IARC är sponsrat av kosmetikaindustrin som varje år tjänar stora pengar på solskyddskrämer.

En internationell forskargrupp har dock avfärdat påståendet som falskt och vilseledande. Och de har stöd i en EU-finansierad studie som inte fann något som helst samband mellan solariesolning och hudcancer.

IARC:s rapport vill göra gällande att "användandet av solarier före 35 års ålder ökar risken att få hudcancer (melanom) med 75 %".  Organisationen Sunlight Research Forum (SRF) lät ett anta l internationellt välkända forskare titta närmare på studien. De avfärdade studien som "spurious" (enligt ordboken "falsk, oäkta, förfalskad, hycklad").

Enligt en av forskarna, dr Frank de Gruilj vid Institutionen för Dermatologi (läran om huden och dess sjukdomar) vid center för medicin vid Leidens Universitet i Holland, går det inte att bestämma om hudcancer beror på sol ute eller sol inne.

Andra forskare har dessutom hävdat att negativa solråd i sig riskerar att öka antalet cancerfall, då solen är vår viktigaste källa till D-vitamin, vilket i sin tur är det viktigaste skyddet mot cancer i allmänhet. Och solarier är lika bra på att generera D-vitamin som "naturlig" sol. (Se relaterade releaser.)


Inget samband mellan solarier och hudcancer

Ad Brand, som leder SRF, säger vidare att IARC helt utelämnade en viktig europeisk studie. Några korta fakta ur och om studien som IARC ignorerade:

 • Studien finansierades av EU och genomfördes av Luxembourg Health Institute.
 • Studien gäller solariesolning och risken att utveckla melanom hos 18 - 49 åringar.
 • Studien behandlade 622 fall av melanom och patienternas exponering i solarier och i naturlig sol.
 • Kontrollgruppen utgjordes av 649 personer i sex europeiska länder.
 • Nivån vad gäller solning var högre än i någon tidigare studie i samma ämne.
 • Ingen koppling hittades mellan melanom och solarier.
 • Ingen koppling hittades mellan spenderad tid i solarier och risken att utveckla melanom. Detta oavsett om personerna hade solat mycket eller litet i solarium.
 • Ingen koppling hittades mellan solariesolning före 19 års ålder och melanom senare i livet.
 • Ingen koppling hittades mellan högt användande av solarium och melanom.

- Solarier erbjuder alltså inte bara ett kontrollerat sätt att bli brun, utan kan även för-hindra D-vitaminbrist, tillägger Christina Lorenz, ordförande i European Sunlight Association (ESA). Hon fortsätter:
- I ett solarium kan du få ett individuellt program som tar hänsyn till din hudtyp, soltid med mera så att du blir brun, inte bränd.
Oavsett om du solar inne i solarium eller ute i solen ska du givetvis undvika att bli bränd.


Fakta om D-vitamin (mer information hittar du i relaterat material)

 • Enligt ett flertal forskarrapporter från världen över (se relaterat material) har D-vitamin en starkt förebyggande effekt på cancer, hjärt/kärlsjukdomar, benskörhet. Dessutom stärker D-vitamin immunförsvaret.
 • 90 % av vårt D-vitamin bildas av huden när den utsätts för UV-ljus.
 • Det spelar ingen roll om UV-ljuset kommer från ett solarium eller från solen.
 • Fakta och källa till studien


Du kan ladda ner en sammanfattning av studien, "Johan Moan, Zoya Lagunova, Emanuela Cicarma, Lage Aksnes, Arne Dahlback, William B. Grant, Alina Carmen Porojnicu: Sun-beds as Vitamin D Sources"  på www.sunlightresearchforum.eu.  
       

Mediakontakt

Roland Laurent, styrelsedelamot i solarieföreningen och VD för Ultra Tan AB.

Mobiltelefon: 0705-337 900.

Ladda ner som PDF-dokument

Ladda ner som Word-dokument

 
Pressmeddelanden

Läkare: "Mörkret är lika farligt som rökning"
2009-11-18 15:54
(Aftonbladet) Allt fler forskare anser att mörkret är direkt farligt för hälsan. - Vi förkortar våra liv med uppåt tio år om vi inte solar ordentligt, säger Björn Liedén, pensionerad allmänläkare till Aftonbaldet idag. Det är ingen slump att influensan slår till på vintern. Bristen på sol och D-vitamin sänker vårt immunförsvar och gör oss extra mottagliga för virus. Läs mer i vårt pressrum!

Newsmill: Strålsäkerhetsmyndigheten riskerar tusentals svenskars liv.
2009-10-26 11:30
I en debattartikel på Newsmill riktas skarp kritik mot Stråls&au ml;kerhetsmyndigheten (SSM) och dess sätt att hantera frågorna kring sol och hälsa. I artikeln visas bland annat hur SSM:s argumentation mot solning i allmänhet och solarier i synnerhet baserar sig på sakfel, undanhållande av fakta och halvsanningar.

Forskare rekommenderar solarium vintertid
2009-10-25 18:43
- För att försäkra att kroppen får tillräckligt med D-vitamin, bör solarier i synnerhet användas vintertid. Det rekommenderar en forskargrupp, ledd av den ansedde cancerforskaren professor Johan Moan vid Oslo Universitet. Rekommendationen baserar sig på en studie publicerad i den ansedda forskartidskriften "Photochemistry and Photobiology". För mer information, läs hela releasen.

Sola mot svininfluensan

2009-09-20 09:00
En amerikansk studie med 19 000 deltagare visar på att vitamin D stär-ker immunförsvaret. Våra viktigaste källor till D-vitamin är solen, fet fisk och berikade mejeriprodukter. Undersökningen får nu stöd av Professor emeritus Stig Bengmark som i en debattartikel i Dagens Medicin säger att D-vitamin är ett bra komple-ment för att motverka svininfluensa.

Forskarna som sågar solråden

2009-04-29 07:00
Som bekant brukar Strålskyddsmyndigheten (SSM) varje år gå ut med solråd så här års. Vad färre vet är att det är myndigheten inte har stöd i aktuell forskning. Allt fler forsknin gsrapporter visar nämligen att solning är nyttigt, utomhus och i solarium. SSM:s agenda kritiseras av allt fler ledande forskare, och kommer att få allvarliga konsekvenser för folkhälsan. Exempel hittar du i denna release.

Dokument


Allt Strålsäkerhetsmyndigheten inte vill att du ska veta om solning
2009-10-25 18:41
Dokumentet är en sammanfattning av den senaste forskningen om sol & hälsa. I sammanställningen framgår att solens hälsobringande effekter vida överstiger eventuella negativa egenskaper. Självklart innehåller dokumentet fullständiga källhänvisningar för dig som vill läsa vidare på egen hand.

Save 177 billion with Vitamin D
2009-04-27 13:00
Internationell pressrelease som beskriver en forskningsrapport som visar att EU:s vårdkostnader skulle minska med 17 % om vi fick tillräckligt med D-vitamin. För Sveriges del skulle besparingen motsvara ca SEK 34 miljarder.

Forskningsfusk avslöjat
2009-03-04 08:30
Längre pressrelease från Sunlight Research Forum som visar att IARC bortsåg från viktiga fakta när de publicerade sin forskningsrapport om hudcancer och solarier. T ex forskning som visar att det inte finns något samband mellan hudcancer och solariesolning.

 


Hör av dig till oss så får du veta mer!

Med vänlig hälsning Lars Robertsson


Lars Robertsson

Ultra Tan Väst AB

mob. 0702-556 557
kont. 031-130 900
e-mail lars.robertsson@ultratan.se
hemsida www.ultratan.se